Wsparcie

Przygotowanie gleby pod trawnik

Trawnik zakładamy na wiele lat, dlatego teren pod jego uprawę musimy przygotować bardzo starannie.

Jakie podłoże jest najwłaściwsze

Trawy są roślinami pionierskimi i jeśli mają zapewnioną odpowiednią wilgotność, rosną prawie wszędzie, nawet na skałach i wysypiskach śmieci. Wysiane w ogrodzie będą potrzebowały optymalnej dawki składników pokarmowych i odpowiedniego napowietrzenia gleby.

Jeśli mamy przygotować dla nich warstwę nośną trawnika (10-20cm), czyli glebę nośną, to proporcje komponentów powinny być w przybliżeniu następujące:

Gleby piaszczyste (ubogie) należy wzbogacić glebą urodzajną o dużej zawartości substancji organicznej, a gleby ciężkie (gliny i iły) należy przemieszać z piaskiem i torfem w celu napowietrzenia. O żyzności gleby decyduje przede wszystkim udział substancji organicznej, który może wynosić od 2 do 20%. Wyjątkiem są trawniki sportowe, w których udział substancji organicznej nie powinien przekraczać 3%, a części ilaste gleby nie powinny prawie w ogóle występować.

Badanie gleby

Często nie wiemy, jaką glebę mamy w ogrodzie i czy należy ją wzbogacać. Proponujemy przeprowadzenie następującego testu: słoik o pojemności ok. 250ml wypełniamy do połowy glebą, następnie dolewamy drugie tyle wody i potrząsamy aż do całkowitego rozcieńczenia ziemi. Po uzyskaniu jednolitej barwy roztworu ustawiamy słoik na stole w celu odczytania składowych gleby: piasku, pyłu i iłu. Po jednej-dwóch minutach na spodzie słoika osiada warstwa piasku, po dwóch godzinach warstwa pyłu, a po kilku dniach iły i substancje organiczne. Klarowna woda nad warstwami świadczy o zakończeniu sedymentacji. Możemy w ten sposób szybko określić procentowy udział piasku. Jeśli warstwa piasku nie przekracza 80%, to gleba jest przydatna do uprawy trawnika. Niższa zawartość piasku wyraźnie poniżej 50% może wskazywać na glebę słabo przepuszczalną. Dokładną analizę zasobności gleby w składniki pokarmowe należy zlecić okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. Do odczytu wyniku analizy gleby wykorzystuje się liczby graniczne określające optymalne zakresy pH i składników odżywczych.

Glebę po wsypaniu do słoika i zalaniu wodą wstrząsamy.

Po minucie-dwóch na dnie osiada warstwa piasku.

Po mniej więcej dwóch godzinach nad piaskiem odkłada się warstwa pyłowa.

Po kilku dniach, a niekiedy tygodniach osiada warstwa iłu oraz substancje organiczne.

 

Orientacyjnie liczby graniczne dla kwasowości i zasobności gleby w składniki odżywcze ( w mg/l)

Kwasowość pH 5,5-7, 0

Poniżej pH 5,0 i powyżej pH 7,5 pobieranie przez rośliny wielu składników odżywczych z gleby jest utrudnione.

 

 

Przygotowanie miejsca

Zaczynamy je od oczyszczenia terenu z wszelkich zbędnych roślin, kamieni, resztek budowlanych itp. Gleba powinna być przeorana, a teren wyrównany i odpowiednio uformowany.

Najłatwiejsza w utrzymaniu jest płaska powierzchnia o lekkim spadku, jednak niewielkie wzniesienia i dolinki wyglądają bardzo plastycznie, szczególnie na większych powierzchniach. Dla osób, które planowały założenie instalacji nawadniającej, teraz jest czas na jej wykonanie. Najlepiej jest to zrobić przed założeniem trawnika, gdy możemy dowolnie się poruszać po całej powierzchni i używać cięższego sprzętu.

Jeśli zakładamy trawnik w nowym miejscu, gdzie gleba była przesuwana, np. podczas budowy domu, musimy zadbać o to, by wierzchnia warstwa (ok. 15cm) zawierała glebę urodzajną. Bardzo ważny jest odczyn gleby, który powinien wynosić od 5,5 do 7,0 pH.

Trawnik wydaje się pod tym względem tolerancyjny, ale tak nie jest – to zbiorowisko roślin wymaga określonego odczynu PH i jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, roślinność zżółknie, może nawet przestać rosnąć, będzie także bardziej podatna na choroby grzybowe. Warto więc zawczasu wykonać analizę gleby.

Trawniki najlepiej rosną w 10-15 cm warstwie urodzajnej gleby, pod którą znajduje się gleba piaszczysta. To zapewnie zdrowy i bujny rozrost korzeni i odpływ namiaru wody podczas deszczu lub nawadniania. Nieodpowiednia jest ciężka gleba gliniasta, którą należy rozluźnić, dodając piasek oraz wysypując na wierzch warstwę próchniczą.

Glebę piaszczystą warto wzbogacić substratem torfowym.

Na małej powierzchni glebę można przekopać szpadlem.

Odchwaszczanie

Wyrównując glebę, należy wybrać z niej wszelkie resztki chwastów wieloletnich, takich jak perz, ostrożeń, mniszek, powój i inne, które będą niezwykle trudne do zwalczenia po wysianiu nasion traw. Najskuteczniejszą, chociaż nie najszybszą metodą odchwaszczania terenu pod trawnik jest zastosowanie na całej powierzchni herbicydu Roundup lub jego odpowiednika zawierającego glifosat w dawce 60ml/100m kwadratowych. Należy go zastosować bezpośrednio na rosnące chwasty. Nie zatruwa gleby, ale wnika przez liście roślin do ich systemu i powoli ( wciągu 4-6 tygodni), lecz bardzo skutecznie je zasusza. Po tym okresie można przystąpić do prac na wolnej od chwastów powierzchni. Stosując ten herbicyd,  należy uważać, ponieważ nie odróżnia on chwastów od krzewów oraz innych roślin ozdobnych i może je zniszczyć. Roundup może być przenoszony na obuwiu użytym podczas oprysku, najbezpieczniej więc używać go w miejscu, w których chcemy się pozbyć wszystkich roślin.

Jeśli obawiamy się stosowania chemii do niszczenia chwastów, możemy ręcznie lub mechanicznie wybrać resztki roślin z ornej warstwy gleb. Do przekopywania terenu pod trawnik najlepiej użyć wideł szerokolistnych, tzw. amerykańskich. Nie zaleca się przekopywania szpadlem, ponieważ można w ten sposób pociąć podziemne rozłogi perzu, ostrożnia oraz innych chwastów i przyczynić się do ich rozmnożenia zamiast zniszczenia.

Nawet najmniejsze siewki chwastów są zagrożeniem dla kiełkującego trawnika.

Do wydobywania chwastów używamy wideł, najlepiej amerykańskich.

Spulchnianie gleby

Po odchwaszczeniu glebę należy spulchnić, wymieszać i użyźnić. Przekopywanie szpadlem, pługiem albo glebogryzarką napowietrza ją i łatwiej przebiega proces nitryfikacji i mineralizacji, wspomagający użyźnianie. Możemy ten moment wykorzystać też do wapniowania gleby, gdy odczyn jest zbyt kwaśny, albo nawiezienia cienkiej warstwy próchniczej ziemi, gdy gleba jest zbyt mineralna. Wapniowanie najlepiej wykonać dolomitem przed siewem nasion, gdyż nawóz ten ma w składzie potrzeby do późniejszego rozwoju magnez. Gleby zbyt zasadowe (powyżej 7,0 pH) należy zakwasić, dodając nieodkwaszony torf.

Wałowanie gleby

Przygotowanie gleby do wysiewu nasion kończymy wyrównaniem całej powierzchni, czyli lekkim ugnieceniem wałem. Gdybyśmy wysiali trawę w spulchnionym i nieubitym podłożu, to ziemia, nierówno osiadając, od razu utworzyłaby trwałe nierówności, które potem uwydatniłyby się pod wpływem nierównego wzrostu poszczególnych kęp traw.

Odchwaszczoną glebę dokładnie mieszamy z torfem za pomocą glebogryzarki.

Po odchwaszczeniu i przekopaniu spulchnioną glebę wyrównujemy wałem, by powierzchnia, na której wysiejemy nasiona, była idealnie równa.

Witryna korzysta z plików Cookies.

Więcej na ten temat znajdziesz w Polityka Cookies