Wsparcie

Trawnik możemy założyć na dwa sposoby: wysiewając nasiona na przygotowanym podłożu lub rozkładając na nim gotową darń. Pierwszy sposób jest zdecydowanie tańszy i łatwiejszy do wykonania.

Wysiewanie nasion

Najlepiej wybrać dzień suchy i bezwietrzny wiosną (od marca do kwietnia) lub wczesną jesienią ( w sierpniu i wrześniu). Wysiew wiosenny ma swój sens, ponieważ w tym czasie w glebie jest jeszcze sporo wilgoci po zimie i słońce nie świeci zbyt intensywnie. Należy unikać okresu typowo letniego w czerwcu i lipcu, ponieważ wtedy często występują susze i silne słońce jest dużym zagrożeniem dla kiełkujących siewek. Oczywiście możemy w tym okresie zakładać trawniki, ale należy pamiętać o intensywnym i systematycznym nawadnianiu nowego trawnika. Wczesna jesień to także dobry okres, ponieważ słońce nie jest już tak silne, a większość chwastów jednorocznych wykiełkowała wiosną i latem i nie będzie już zakłócać wzrostu siewek traw.

Dawka nasion wynosi około 30g/m kwadratowy, czyli 3kg na 100m kwadratowych, ale lepiej przygotować ok. 10% więcej nasion. Gleba do wysiewu powinna być wilgotna.

 

Od starannego przygotowania podłoża zależy przyszły wygląd trawnika.

 

Przed wysianiem nasion teren należy ugnieść ciężkim wałem. Przygotowując ciężkim wałem. Przygotowując teren pod bardzo mały trawnik, możemy glebę ugnieść butami, depcząc miejsce przy miejscu. Zazwyczaj przed posadzeniem roślin, a tym bardziej wysiewem nasion, gleby nie należy spulchniać ani jej udeptywać, jednak w przypadku trawnika jest to zabieg konieczny, by otrzymać powierzchnię równą i gładką jak stół dla wygody późniejszego koszenia. Gdybyśmy wysiali trawę na spulchnionej i nieubitej glebie, to ziemia, nierówno osiadając, utworzyłaby trwałe nierówności, z czasem jeszcze się pogłębiając wskutek niejednoczesnego wzrostu poszczególnych kęp. Wałowanie należy wykonać w obie strony na krzyż, aby nie tworzyć wałem pasów o różnej wysokości.

Nasiona dzielimy na dwie równe części, które wysiejemy na krzyż. Jedną część wysiewamy, poruszając się w kierunku np. północ – południe, a drugą na wschód – zachód. Taki sposób zapewni dokładne rozmieszczenie nasion na dużej płaszczyźnie. Siew możemy wykonać ręcznie lub lepiej za pomocą prostych siewników, które rozmieszczą nasiona rotacyjnie lub rzędowo. Ubicie gleby wałem ułatwi siewnikom równomierne rozprowadzenie nasion. Tuż po wysianiu nasiona trzeba przykryć warstwą gleby (0,5-1cm). Można do tego użyć tej samej gleby, w której sialiśmy nasiona, poprzez wgrabienie ich do gruntu.

Można też po zasiewie cienko pokryć powierzchnię kompostem lub torfem. Po zruszeniu gleby grabiami miejsce należy jeszcze raz zwałować, przyciskając nasiona, by miały bezpośredni kontakt z wilgotną glebą. Zabieg ten zapobiega również wypłukiwaniu nasion podczas podlewania czy deszczu. Po powtórnym zwałowaniu miejsce wysiewu należy ostrożnie podlać, najlepiej zraszaczem zamgławiającym. Podlewanie silnym strumieniem wody z węża lub dużego zraszacza może wypłukiwać nasiona z fragmentów trawnika w inne miejsca, co będzie skutkować nierównym kiełkowaniem nasion.

Przed siewem trawy wałujemy podłoże.

Wysiewamy nasiona siewnikiem ręcznym.

Prawidłowe zagęszczenie nasion 30g/m kwadratowy.

Wysiane nasiona przykrywamy ziemią.

Dociskamy nasiona do podłoża.

Obficie zraszamy całą powierzchnię.

 

Pielęgnacja trawnika po wysiewie

Pierwsze tygodnie po wysiewie nasion są bardzo ważne. Młoda trawa jest wrażliwa na niedobór wody i jeśli zaniedbamy nawadnianie, możemy stracić nawet 50-60% roślin. Kiełkującym nasionom musimy zapewnić stałą wilgotność gleby do czasu pierwszego koszenia. W ciepłe dni trzeba nawadniać, a raczej delikatnie zraszać kiełkujące trawy nawet kilka razy dziennie. Jeśli zaniedbamy tę czynność, trawnik zacznie łysieć, a miejsca, w których trawa nie kiełkuje, szybko zajmą chwasty.

Szkodliwy może też być nadmiar wody. Gleba musi być wilgotna, ale bez kałuż. Jeśli zadbaliśmy o jej odpowiedni skład, czyli należną ilość piasku, woda będzie skutecznie odprowadzana. W trakcie nawadniania wskutek złego wyrównania powierzchni gleby mogą się pojawić zagłębienia gromadzące nadmiar wody i słabo umocowane nasiona. Warto zatem dokładnie wykonać wszelkie prace przygotowawcze jeszcze przed wysiewem nasion, by potem nie naprawiać błędów.

O trawnik musimy szczególnie dbać do pierwszego koszenia, które wykonujemy, gdy trawa osiągnie wysokość 10cm. Dobrym zabiegiem przed pierwszym koszeniem jest wałowanie świeżych źdźbeł trawy lekkim wałem. Gleba jest jeszcze bardzo pulchna i wprowadzenie kosiarki z wirującym nożem jest zagrożeniem dla płytko ukorzenionych siewek trawnika. Przygniecenie ich, nawet jeśli wygląda to brutalnie, na pewno nie zaszkodzi. Koszenie zwykle wykonujemy dopiero następnego dnia po wałowaniu.

 

Trawnik z rolki

Wykorzystanie trawnika z rolki, czyli darniowanie powierzchni, jest nie tyle modą, ile sposobem na uzyskanie szybkiego efektu. Taka metoda zakładania trawnika ma wiele zalet. Przede wszystkim mamy gwarancję właściwego doboru gatunków i odmian traw oraz omija nas walka z pierwszym zachwaszczeniem. Poniżej przedstawiono porównanie trawników z rolek i trawników wysiewanych.

W Polsce trawniki rolowane nie podle-gają standaryzacji i certyfikacji. Liczy się renoma producenta. Jakość rolki możemy ocenić natychmiast, ale jakość trawnika, czyli odmian zastosowanych w mieszance — dopiero po kilku latach użytkowania. Warto się zapoznać z wykazem zastosowanych gatunków i odmian przed zakupem trawnika z rolki i ocenić przydatność samemu albo zapytać fachowca.

Darń odcinana z gruntu czy darń z folii

Trawnik z rolki może być wytwarzany dwiema metodami. Może to być darń wycinana z gruntu, z gleby naturalnej, lub wyprodukowana na utwardzonym i izolowanym folią podłożu kompostowym — folia ma zapobiegać wrastaniu korzeni w glebę. Grubość darni z gruntu wynosi najczęściej 1,5-2 cm, a z folii 3cm. Darń z gruntu ma uszczuplony mniej więcej o 70% system korzeniowy (nie osłabia to jednak procesu ukorzeniania), a darń z folii ma w 100% nienaruszone korzenie. Okres produkcji trawników z gruntu to ok. 1,5 roku, a z folii — 1,5 miesiąca. W Polsce najpowszechniejsze są małe rolki o powierzchni 1m2 i ciężarze 15-25 kg, który zależy od wilgotności. Rolki są łatwe do przenoszenia. Wskazane jest, aby od wycięcia do położenia na nowym miejscu nie upłynęło więcej niż 24 godziny. Dopuszczalny okres przechowywania zwiniętych rolek zależy od temperatury i wilgotności powierza. Im wyższa temperatura, np. powyżej 25°C, i wilgotność rolki, tym większe niebezpieczeństwo tzw. Zaparzenia się i wystąpienia chorób fuzaryjnych. W przypadku przesyłania darni na duże odległości najlepiej jest ją przewozić w chłodniach w temperaturze od 0 do +5°C, wtedy jest dopuszczalne zwinięcie rolki nawet na kilka dni.

 

 

 

 

 

PORÓWNANIE TRAWNIKÓW WYSIEWANYCH I Z ROLKI

 

Trawnik wysiewany

 

Trawnik z rolki

 

6-8 tygodni od wysiewu do efektu trawnika

 

Natychmiastowy efekt

 

Ryzyko słabych wschodów (pogoda, jakość nasion, dobór mieszanki)

 

Brak ryzyka słabych wschodów, widzimy, jaki trawnik kupujemy

 

Ryzyko zachwaszczenia trawnika

 

Gotowa darń nie przepuszcza chwastów i nie pozwala na ich kiełkowanie

 

Ryzyko nierównego wysiania nasion i przemieszczanie się nasion w trakcie podlewania lub silnego deszczu

 

Jednorodny wygląd nawet dużych połaci trawy

 

Nasiona kiełkują po 7-10 dniach.

 

 

 

 

Rolki darni z gruntu.

Produkcja darni na folii.

Rolka darni z folii przygotowana do transportu.

Pasy trawy układa się, dokładnie dociskając płaty do siebie i do podłoża.

 

Jak położyć trawnik z rolki

Układanie rolowanego trawnika nie wy-maga specjalnych kwalifikacji, ale należy to robić sprawnie i fachowo. Najpierw należy przygotować teren (czynności nie różnią się od technologii zakładania trawnika z siewu), potem wybrać dostawcę i dopilnować sprawnego układania płatów darni. Pierwszą zasadą jest idealne wyrównanie powierzchni gruntu, następnie należy zadbać o umiarkowaną wilgotność gleby, a wreszcie po położeniu darni systematycznie ją podlewać. Pracę rozpoczynamy, wybierając linię prostą jako prowadzącą. Rolki rozwijamy w układzie przesunięć jak cegły w murze. Darń powinna być dosunięta płat do płata i dociśnięta do gleby (ręcznie albo za pomocą lekkiego wału ogrodowego). W miejscach o nieregularnych kształtach darń dopasowujemy, odcinając nożem. Położenie 200 m2 leży w zasięgu możliwości jednodniowej pracy zespołu rodzinnego. W optymalnych warunkach, kiedy temperatura powietrza wynosi 15--25°C, po dwóch tygodniach darń trudno jest już oderwać od gleby. Najkorzystniejszą temperaturą gleby dla wzrostu korze-ni jest 10-18°C W okresie ukorzeniania nie należy zbyt intensywnie użytkować trawnika ani go nawozić czy kosić.

Niekiedy kolorystyka położonych rolek jest niejednolita, jednak barwa wyrówna się z biegiem czasu, ponieważ na okresową zmianę koloru może wpływać wiele czynników związanych z produkcją, transportem i przechowywaniem darni. Najlepiej się ukorzeniają trawniki na glebach piaszczystych, a najtrudniej na glebach gliniastych, słabo napowietrzonych. W przypadku podłoża zlewnego, gliniasto-ilastego, o ile nie zostało odpowiednio udoskonalone, dobrze jest przed po-łożeniem rolek rozsypać na wyrównaną powierzchnię 1-cm warstwę wilgotnego piasku. Także zbyt silne zacienienie trawnika opóźnia jego wrastanie w podłoże.

Położenie darni można też powierzyć wy-specjalizowanej firmie, i to najlepiej poleconej przez producenta trawnika. Dzięki temu praca zostanie wykonana szybko, co uchroni trawę przed przesychaniem. Musimy pamiętać, że rozłożona zielona murawa to dopiero połowa sukcesu, reszta zależy od prawidłowej pielęgnacji. Po ukorzenieniu się darni trawnik z rolki podlega takim samym zabiegom jak trawnik wysiewany.

Prawidłowo ułożony trawnik z rolki. Różnice w wybarwieniu pasów znikną po dwóch tygodniach.

Witryna korzysta z plików Cookies.

Więcej na ten temat znajdziesz w Polityka Cookies