Wsparcie

Siódmy krok:

-Jeśli wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, nie pozostaje nam nic innego jak realizacja naszego projektu. 

-Z uwagi na koszty warto zastanowić się, czy sami wykonamy pracę, czy zlecimy ją wynajętej firmie, lub sami wykonamy część prac, a resztą zajmą się odpowiedni ludzie.

-Należy pamiętać o zabiegach ziemnych, czyli wszelkiego rodzaju wykopów i wzbogacania ziemi, ponieważ od nich w dużej mierze zależy nasz efekt końcowy.

 

-Równie ważne jest sadzenie roślin, o czym można poczytać w osobnym artykule. 

 

 

 

Planowanie zostało zakończone i wszystkie decyzje podjęte, więc można rozpocząć praktyczne działania na miejscu budowy.  Jeżeli nie zajmujemy się na co dzień budową ani zakładaniem ogrodów, powinniśmy stworzyć sobie plan działania, w którym dokładnie zaznaczymy, w jakiej kolejności wykonamy poszczególne prace, żeby ze sobą współgrały. Nie ma nic gorszego niż rozkopywanie już wykończonej drogi z powodu jakiegoś zapomnianego przewodu lub fundamentu. Ponadto plan ma tę zaletę, że możemy odpowiedni wcześnie przygotować wszystkie potrzebne do następnego etapu prac materiały, maszyny i sprzęty i unikniemy dzięki temu niepotrzebnych przestojów w czasie budowy. 

Jednak jednego elementu niepewności nigdy nie uda nam się wykluczyć: pogody. Wiele prac nie może być fachowo wykonanych (przede wszystkim na lepkim, czyli gliniastym gruncie) przy zbyt mokrej, za zimnej lub za suchej pogodzie. Ponadto nie o każdej porze roku można przesadzać istniejące krzewy i drzewa, ani też nie zawsze można sadzić nowych, szczególnie dużych roślin. Tak zwany czas nasadzeń zaczyna się w porze opadania liści – pod koniec października – i kończy, gdy rośliny znowu budzą się do życia – najpóźniej do połowy kwietnia.

Jeżeli nie chcemy samodzielnie przeprowadzać prac ogrodowych, możemy skorzystać z usług wykwalifikowanych architektów krajobrazu i firm ogrodowych. W ich ofercie znajdują się niezbędne przy zakładaniu i pielęgnacji ogrodu: układanie bruku i płytek, budowa drewnianych tarasów, ogrodzeń lub pergoli, budowa stawów i oczek wodnych oraz prace ziemne i ogrodnicze. 

 U góry: Podczas fazy budowy ogrodu trudno sobie wyobrazić, że w przyszłości będzie tutaj zielono i kwieciście. 

 

Powstaje ogród

Najpierw rozpoczynamy tak zwane prace przygotowawcze. Do nich należy na przykład stworzenie dobrych dróg dojazdowych do budowy. Wszystko, co nie będzie potrzebne w nowym ogrodzie, musi zostać usunięte: stara piaskownica, uszkodzona folia z oczka wodnego, zepsuty stół pingpongowy. Ale prace przygotowawcze to również wycinanie krzewów, rozgrabianie ziemi, karczowanie drzew i usuwanie niepotrzebnych roślin oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem dekoracyjnych krzewów i bylin, które mają pozostać w ogrodzie. Jeżeli rośliny muszą być usunięte tylko na pewien czas, należy przechować je w bezpiecznym miejscu, to znaczy prowizorycznie zadołować, do czasu aż będzie można je posadzić na nowym stanowisku. 

Kolejnym krokiem jest rozplantowanie gruntu, tzn. wykonanie ciężkich prac ziemnych. Ogród modelujemy zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nadając mu nowy profil. Przy tym należy uwzględnić, że drogi muszą być odpowiednio głęboko wybrane, żeby pozostało wystarczająco dużo miejsca na podbudówkę. 

Istniejącą na działce żyzną glebę bez chwastów (ok. 30cm wierzchniej warstwy) należy w tej fazie budowy składać oddzielnie i później wykorzystać w miejscach przeznaczonych pod rośliny. Ze względów ekologicznych nie zaleca się mieszania jej z głębszymi warstwami gruntu. Jeżeli w glebie znajduje się bardzo dużo korzeni chwastów, np. perzu lepiej je zawczasu usnąć. Dzięki temu oszczędzimy sobie w przyszłości niekończącej się pracy syzyfowej. 

Następnie będą instalowane wszelkie kable elektryczne ,rury instalacji wodnej, drenaże, studzienki. Żeby w przyszłości nie znalazły się w nieoczekiwanym miejsc, lecz zgodnie z planem wzdłuż drogi lub pośrodku grządki, musimy ogród dokładnie wymierzyć. Niezbędnymi narzędziami będą tutaj miarka taśmowa, calówka, poziomica, sznurek i szpikulce do pomiarów.  Dokładny pomiar planowanych wysokości jest możliwy za pomocą łat geodezyjnych i poziomicy wężowej lub niwelatora. Ważne punkty odniesienia należy zmierzyć dwukrotnie, żeby oszczędzić sobie w przyszłości niemiłej niespodzianki

Następnym krokiem jest zabezpieczenie podwyższeń i przygotowanie wszelkich fundamentów. Teraz powstaną murki zaporowe i ozdobne oraz palisady, które zostaną wypełnione ziemią. 

 

Na tym etapie budowy powinny również powstać stawy i baseny Należy zmówić uwagę, żeby folia uszczelniająca nie była widoczna po zakończeniu robót. Najlepiej uda się nam to osiągnąć, jeśli brzeg folii poprowadzimy pionowo do góry między, na przykład, kamieniami graniczącego ze stawem tarasu i pozostawimy jedynie wąską czarną linię widoczną w fudze. Ważne w każdym razie jest, żeby nie powstało żadne kapilarne połączenie między stawem a przylegającą do niego ziemią, gdyż woda ze stawu bardzo szybko wycieknie do gleby obsadzonej roślinnością. Takie wyciekanie jest również w starszych stawach najczęstszą przyczyną znacznej utraty wody. 

Kolejno następuje budowa dróg, tarasów i kącików wypoczynkowych. Pierwszą warstwą stanowiącą podbudowę drogi, jest posypka szutrowa, którą się zagęszcza. Jest to warstwa nośna i stanowi ochronę przed niszczącym działaniem mrozu, zapobiega ona osunięciom i wybrzuszeniom warstwy wierzchniej. Następnie po bokach drogi w podłożu z zaprawy osadza się krawężniki, które tworzą obrzeża, utrzymujące w całości nawierzchnię dróg i ścieżek. Z kolei następuje układanie nawierzchni i fugowanie.

Tak powstaje droga

1.Wykonanie szutrowej warstwy nośnej.

2.Wyrównanie warstwy nośnej za pomocą zagęszczarki.

3.Najpierw układa się obrzeża

4.Potem układa się nawierzchnię, fuguje i wyrównuję przylegającą ziemię. 

 

Jeżeli planujemy taras drewniany, również przygotowujemy pod niego warstwę szutrową. Służy ona głównie jako podłoże. Na niej powstaje konstrukcja z belek i desek. Przy wyższych tarasach dobrze jest zastosować boczne osłony. 

Ostatnie prace budowlane to wykonanie płotów , pergoli, urządzeń nawadniających, oświetlenia itp. 

Po lewej: Wytyczenie ogrodu: w tym celu wymierza się i zaznacza na planie wszystkie najważniejsze punkty różne i linie oraz niweluje wysokości. 

U dołu: Suchy murek, który ma tworzyć zewnętrzną stronę stawu. Układa się go bardzo starannie, z dbałością o szczegóły, żeby powstał harmonijny obraz całości. 

U góry: Koparka wykonała swoje zadanie: prace ziemne – w tym przykładzie również wykopała dół pod przyszły staw.

Po lewej: Wytyczenie ogrodu: w tym celu wymierza się i zaznacza na planie wszystkie najważniejsze punkty różne  linie oraz niweluje wysokości. 

U dołu: Suchy murek, który ma tworzyć zewnętrzną stronę stawu. Układa się go bardzo starannie, z dbałością o szczegóły, żeby powstał harmonijny obraz całości. 

 

…Na koniec przychodzą rośliny

Dla większości właścicieli ogrodów rośliny są najważniejsze w ogrodzie. Po pracach kamieniarskich, betoniarskich i stolarskich, po stworzeniu trwałych obiektów następuje przygotowanie powierzchni pod rośliny, a następnie sadzenie drzew, krzewów i bylin.

Warunkiem powstania pięknego ogrodu, powierzchni, na których rośliny będą się dobrze rozwijać i urośnie gęsty, zielony trawnik, jest odpowiednia jakość gleby. Po zakończeniu prac budowlanych w ogrodzie, to znaczy, gdy zrobione są już wszystkie drogi, ścieżki, tarasy, zaznaczona jest granica trawnika, stoją murki i ogrodzenia, a dno stawu jest wyłożone kamieniami i żwirkiem, należy starannie wyczyścić wszystkie powierzchnie. Potem frezujemy powierzchnię przyszłych grządek i trawników oraz ostrożnie grabimy i spulchniamy otocznie drzew i krzewów. Gdzie to konieczne, dosypujemy ziemi. 

W zależności od stanu gleby i planowanych obsadzeń może być koniecznie uszlachetnienie ziemi. Na przykład bardzo ciężką gliniastą ziemię na obszarze trawnika „odchudzamy”, wykorzystując piasek; w ten sposób zwiększamy jej wytrzymałość i zmniejszamy skłonność do porastania mchem. Niektóre rośliny, takie jak rododendron, lawenda, azalia lub wawrzynek, wymagają gleby kwaśnej, raczej torfowej. Żeby nie stały w glinie niczym w donicach i mogły przez dłuższy czas dobrze się rozwijać, należy przygotować odpowiednią dla nich ziemię na większej powierzchni. 

Przygotowanie gleby to również jej nawożenie. Po przeprowadzeniu specjalistycznej analizy gleby lub określeniu jej stanu na podstawie roślin wskaźnikowych, możemy właściwie dobrać nawozy. 

Nawozy należy stosować rozważnie i zgodnie z dołączoną instrukcją. Często nadmiar nawozu raczej szkodzi niż pomaga. Przy wszystkich tych pracach uzdatniających glebę należy zwracać uwagę na pogodę. Przy mokrej pogodzie szczególnie kłopotliwe są prace nad ciężkimi glebami; ciężko je wtedy frezować, zagrabiać lub nawet po nich chodzić.

Podczas nasadzeń należy przestrzegać poniższych reguł, które obowiązują prawie zawsze:

•Wszystkie rośliny należy sadzić na tej samej wysokości, na jakiej rosły poprzednio. Jeżeli dokładnie obejrzymy roślinę, możemy bez trudu rozpoznać po lekkim przebarwieniu kory lub liści, dokąd wcześniej sięgała ziemia, a gdzie było powietrze. Wiele roślin jest bardzo wrażliwych na zbyt głębokie posadzenie. 

•Usuwamy pojemniki, w których dostarczone były rośliny. W wykopanym dołku pozostają jedynie opakowania rozkładające się oraz odrutowania, które trzeba wcześniej poluzować na splotach. 

•Po posadzeniu starannie podlewamy rośliny. Należy nie tylko zwilżyć glebę, lecz dobrze podlać, żeby woda sięgała do końca korzeni. 

•Duże drzewa i krzewy należy podeprzeć palikami lub koziołkami trójnożnymi, damy w ten sposób szansę korzeniom bocznym na ukorzenienie się. Jeżeli zabraknie tych podpór, pod wpływem wiatru wzruszona zostanie bryła korzeniowa, a delikatne korzonki zostaną oderwane. 

•Rośliny pnące należy ostrożnie wpleść w podpory do pnączy i przymocować odpowiednimi taśmami, żeby szybko się zazieleniły. 

Po zakończeniu nasadzeń pozostaje już tylko cierpliwie czekać i podziwiać rozwój ogrodu.

 

U góry: Gdy tylko płot jest ustawiony można przystąpić do sadzenia lub wysiewu. 

Po prawej: Na starannie wyrównanym podłożu rozkłada się pasy trawnika w rolkach, układając je ściśle jeden obok drugiego potem zielony dywan należy walcować. 

Po lewej: Ten pojedynczy klon został posadzony trochę za głęboko. Pień zapada się w ziemi, niewidoczna jest nasada korzeni.

 

U dołu: Żeby nasadzenie bylin dało pożądany rezultat, rośliny odpowiednio grupujemy i rozkładamy na rabacie. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z układu roślin, możemy je posadzić. 

 

Witryna korzysta z plików Cookies.

Więcej na ten temat znajdziesz w Polityka Cookies