O mnie

Jestem absolwentką Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Działalność projektową prowadzę od 1987 roku

Przez 14-naście lat pracowałam w Pracowni Krajobrazu Kulturowego w Kielcach podległej Ośrodkowi Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie na stanowisku projektanta – specjalisty.

W latach 1998 – 2001 prowadziłam wykłady na Uniwersytecie Toruńskim im. Mikołaja Kopernika w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu

Posiadam uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do pracy z zielenią zabytkową

Od roku 2003 współpracuję z Grupą Polskie Składy Budowlane, jako projektant zieleni w ramach programu „Buduj Dom z PSB”

W 2008 roku ukończyłam szkolenie dotyczące Technologii Zielonych Dachów ZinCo (więcej informacji i dyplom do pobrania w dziale Referencje)

30 lat

14 lat

3 lata

Działalności W Pracowni Krajobrazu
Kulturowego
Prowadzenia wykładów na
Uniwersytecie Toruńskim

 

Studia krajobrazowe i urbanistyczne

  • Koncepcja rewaloryzacji i wykorzystania zabytkowego zespołu przemysłowego w Nietulisku Fabrycznym pod kierunkiem prof. Longina Majdeckiego
  • Studium walorów historycznych, przyrodniczo-kulturowych doliny rzeki Kamiennej (praca zespołowa)
  • Studium krajobrazowe gminy Nowa Słupia (praca zespołowa)
  • Projekt obszarów chronionego krajobrazu miasta Ostrowca
  • Świętokrzyskiego w ramach Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów
  • Chronionego Krajobrazu Województwa Kieleckiego (praca zespołowa)
  • Studium krajobrazowe terenu Zakładów Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy”
  • S.A., Lafarge – Nida Gips, Atlas S.C. w Gackach
  • Projekt stref ochrony konserwatorskiej grodziska w Szczaworyźu (praca zespołowa)

Witryna korzysta z plików Cookies.

Więcej na ten temat znajdziesz w Polityka Cookies