Zasady ochrony prywatności

 

Zasady ochrony prywatności Bonsai Park zostały zaktualizowane 12 stycznia 2016 roku.

Bonsai Park dba o prywatność użytkowników. W związku z tym firma Bonsai Park przyjęła Zasady ochrony prywatności, w których określono sposoby zbierania, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania informacji użytkowników. Warto zapoznać się z tymi zasadami i w razie jakichkolwiek pytańskontaktować się z Bonsai Park.

 

Zbieranie i korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, ilekroć będzie pozostawał w kontakcie z Bonsai Park lub podmiotem stowarzyszonym Bonsai Park. Bonsai Park i podmioty stowarzyszone Bonsai Park mogą udostępniać sobie nawzajem te dane osobowe i korzystać z nich zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Mogą również łączyć te dane z innymi danymi na potrzeby dostarczania i ulepszania produktów, usług, treści i reklam Bonsai Park. Podawanie wymaganych przez Bonsai Park danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak użytkownik ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić Bonsai Park dostarczenie mu produktów, świadczenie mu usług lub udzielenie mu odpowiedzi na zadane pytania.

Poniżej przedstawiono przykładowe typy danych osobowych, które Bonsai Park może zbierać, oraz potencjalne sposoby z nich korzystania.

Dane osobowe zbierane przez Bonsai Park

Gdy użytkownik tworzy identyfikator Bonsai Park ID, składa wniosek o kredyt handlowy, nabywa produkt, rejestruje się do danej klasy w sklepie Bonsai Park Store, kontaktuje się z Bonsai Park lub bierze udział w ankiecie online, Bonsai Park może zbierać różne dane, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o preferowanej formie kontaktu i dane karty kredytowej użytkownika.

▪Gdy użytkownik udostępnia rodzinie i znajomym treści przy pomocy produktów Bonsai Park, wysyła kupony upominkowe i produkty lub zaprasza inne osoby do korzystania z usług lub forów Bonsai Park, Bonsai Park może zbierać podawane przez użytkownika dane takich osób, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Bonsai Park korzysta z takich danych, aby realizować zamówienia użytkownika, dostarczać odpowiednie produkty lub usługi lub przeciwdziałać oszustwom.

▪W Polsce Bonsai Park może w ograniczonej liczbie przypadków poprosić użytkownika o przedstawienie dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji, na przykład podczas zakładania konta bezprzewodowego, w celu udzielenia kredytu handlowego, na potrzeby zarządzania rezerwacjami lub w innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Korzystanie z danych osobowych

Zebrane dane osobowe umożliwiają Bonsai Park informowanie użytkowników o najnowszych produktach Bonsai Park, nowych usługach i zbliżających się wydarzeniach. Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać od Bonsai Park informacji pocztą e-mail, mogą z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje.

▪Bonsai Park korzysta z danych osobowych również podczas tworzenia, rozwijania, obsługi i udoskonalania produktów, usług, treści i reklam, a także w celu przeciwdziałania stratom i oszustwom.

▪Bonsai Park może korzystać z danych osobowych, w tym z daty urodzenia, w celu weryfikacji tożsamości, lepszej identyfikacji użytkowników i dobierania odpowiednich usług. Na przykład Bonsai Park może skorzystać z daty urodzenia w celu określenia wieku posiadacza konta Bonsai Park ID.

▪Dane osobowe użytkownika mogą służyć Bonsai Park do przekazywania ważnych powiadomień dotyczących m.in. zakupów, zmian warunków korzystania lub zasad Bonsai Park. Powiadomienia takie są istotne dla relacji użytkownika z Bonsai Park, nie można zatem zrezygnować z ich otrzymywania.

▪Bonsai Park może również używać danych osobowych do własnych celów takich jak przeprowadzanie kontroli, analiz danych i badań mających na celu udoskonalanie produktów i usług Bonsai Park oraz poprawę komunikacji z klientami.

▪Jeśli użytkownik zawiera zakład pieniężny, przystępuje do konkursu lub korzysta z podobnej promocji, Bonsai Park może używać podanych informacji do administrowania tymi programami.

Zbieranie i korzystanie z danych niebędących danymi osobowymi

Bonsai Park zbiera również dane w sposób nieumożliwiający bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. Bonsai Park może zbierać takie dane, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Poniżej przedstawiono przykłady zbieranych danych niebędących danymi osobowymi, a także sposoby z nich korzystania:

▪Bonsai Park może zbierać dane takie jak zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, adres URL strony odsyłającej, lokalizacja, a także strefa czasowa, w której produkt Bonsai Park jest używany. Dane te pozwalają Bonsai Park lepiej rozumieć zachowanie klienta i doskonalić swoje produkty, usługi i reklamy.

▪Bonsai Park może zbierać dane dotyczące działań podejmowanych przez klientów w witrynie Bonsai Park, a także podczas korzystania z innych produktów i usług Bonsai Park. Po agregacji dane te ułatwiają Bonsai Park kierowanie do klientów bardziej przydatnego przekazu i pokazują, które części witryny oraz które produkty i usługi Bonsai Park cieszą się największym zainteresowaniem. Na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności zagregowane dane uznaje się za dane niebędące danymi osobowymi.

▪Bonsai Park może zbierać i przechowywać dane dotyczące sposobu korzystania z usług, w tym historię wyszukiwania. Dane te mogą być wykorzystane do poprawy trafności wyników zwracanych w usługach Bonsai Park. Z wyjątkiem nielicznych przypadków, mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Internet, tego rodzaju dane nie będą powiązane z adresem IP użytkownika.

 

W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

 

Pliki cookie i inne technologie

W witrynach, usługach internetowych, interaktywnych aplikacjach, wiadomościach e-mail i reklamach Bonsai Park mogą być stosowane pliki cookie i inne technologie takie jak znaczniki pikseli i sygnalizatory WWW. Technologie te pozwalają Bonsai Park lepiej rozumieć zachowania użytkowników, wskazują, które części witryny są przez nich odwiedzane, a także ułatwiają wyświetlanie reklam i prowadzenie wyszukiwań oraz mierzą ich efektywność. Dane zbierane przy pomocy plików cookie i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi. W zakresie, w jakim przepisy prawa krajowego uznają adresy protokołu internetowego (IP) lub inne tego typu identyfikatory za dane osobowe, są one jednak również uznawane przez Bonsai Park za dane osobowe. Podobnie w zakresie, w jakim dane niebędące danymi osobowymi są powiązane z danymi osobowymi, dla potrzeb niniejszych Zasad ochrony prywatności Bonsai Park uznaje takie powiązane dane za dane osobowe.

Bonsai Park i partnerzy Bonsai Park stosują w usługach dotyczących reklam na urządzenia przenośne pliki cookie oraz inne technologie, aby kontrolować liczbę wyświetleń danej reklamy, wyświetlać reklamy odpowiadające zainteresowaniom poszczególnych użytkowników oraz mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Użytkownik, który nie chce otrzymywać reklam o takim poziomie dostosowania na swoich urządzeniach przenośnych, może z takich reklam zrezygnować, otwierając w urządzeniach następujące łącze: http://bonsaipark.pl. Po rezygnacji z tych reklam użytkownik będzie nadal otrzymywać taką samą liczbę reklam na urządzenia przenośne, ale mogą one być mniej trafne, ponieważ nie będą dopasowane do jego zainteresowań. Użytkownikowi nadal będą wyświetlane reklamy związane z treścią przeglądanej strony internetowej lub używanej aplikacji albo oparte na innych informacjach niebędących danymi osobowymi. Rezygnacja przez łącze www.com dotyczy tylko usług reklamowych Bonsai Park i nie wpływa na reklamy dostosowane do zainteresowań pochodzące z innych sieci reklamowych. W przypadku wyboru na urządzeniu przenośnym opcji „Ograniczaj śledzenie reklam” aplikacje osób trzecich nie mogą korzystać z Identyfikatora reklam, który umożliwia wyświetlanie reklam określonej grupie odbiorców na podstawie danych niebędących danymi osobowymi.

Bonsai Park i partnerzy Bonsai Park używają także plików cookie i innych technologii do zapisywania danych osobowych podczas korzystania przez użytkownika z witryny, usług internetowych i aplikacji Bonsai Park. W takich przypadkach celem Bonsai Park jest poprawa wygody korzystania z oferty Bonsai Park i jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Na przykład znajomość imienia użytkownika pozwala na jego indywidualnie powitanie przy kolejnej wizycie w sklepie Bonsai Park Online Store. Dane o kraju i języku — a w przypadku przedsiębiorców, również o firmie — pomagają Bonsai Park w zoptymalizowaniu procesu zakupów pod kątem indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli Bonsai Park wie, że za pośrednictwem komputera lub urządzenia użytkownika kupiono konkretny produkt lub korzystano z konkretnej usługi, może lepiej dobrać reklamę i wiadomości e-mail do zainteresowań użytkownika. Z kolei dane kontaktowe, identyfikatory oraz dane o roślinie lub zainteresowania użytkownika pozwalają Bonsai Park spersonalizować produkt dla użytkownika, odpowiednio skonfigurować usługę oraz zapewnić mu lepszą obsługę.

Aby wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce, należy otworzyć preferencje, a następnie w panelu Prywatność wybrać opcję wyłączenia plików cookie. Na urządzeniu przenośnym należy przejść do menu Ustawień, a następnie przejść do sekcji Pliki cookie. Instrukcje dotyczące wyłączania obsługi plików cookie w przeglądarkach znajdują się w stosownej dokumentacji. Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje witryny Bonsai Park nie będą dostępne.

Podobnie jak większość witryn również witryna Bonsai Park automatycznie zbiera określone dane i zapisuje je w plikach dziennika. Dotyczy to m.in. adresów protokołu internetowego (IP), typu i języka przeglądarki, danych dostawcy usług internetowych, aplikacji oraz stron odsyłających i wyjścia, systemu operacyjnego, sygnatury czasowej oraz danych dotyczących przepływu użytkowników.

Informacje te służą Bonsai Park do obserwowania i analizowania trendów, administrowania witryną, poznawania zachowań użytkowników w witrynie, ulepszania produktów i usług Bonsai Park oraz zbierania danych demograficznych o całej populacji użytkowników Bonsai Park. Bonsai Park może korzystać z tych informacji w celach marketingowo-reklamowych.

W niektórych wiadomościach e-mail od Bonsai Park znajduje się adres URL umożliwiający śledzenie kliknięć, który prowadzi do treści w witrynie Bonsai Park. Gdy klient kliknie taki adres URL, nawiązane zostaje połączenie ze stroną w witrynie Bonsai Park za pośrednictwem odrębnego serwera WWW. Bonsai Park śledzi dane na temat takich kliknięć w celu określenia zainteresowania poszczególnymi tematami i sprawdzenia skuteczności komunikacji z klientami. Użytkownik, który nie chce, aby jego działania były w ten sposób śledzone, nie powinien klikać łączy tekstowych ani graficznych w wiadomościach e-mail.

Znaczniki pikseli umożliwiają Bonsai Park wysyłanie wiadomości e-mail w formacie czytelnym dla klientów oraz informują, czy wiadomość została otwarta. Bonsai Park może korzystać z tych danych w celu ograniczania lub eliminowania wiadomości wysyłanych do klientów.

 

Ujawnianie danych osobom trzecim

Bonsai Park może udostępniać niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z Bonsai Park w zakresie dostarczania i sprzedawania produktów i usług. Na przykład zakup projektu ogrodu jest równoznaczna z upoważnieniem Bonsai Park i operatora do wymiany danych podanych w procesie; wymiana taka jest konieczna do świadczenia usługi. Jeśli użytkownik spełnia warunki korzystania z usługi, jego konto będzie podlegać odpowiednio zasadom ochrony prywatności Bonsai Park i operatora. Bonsai Park udostępni dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania swoich produktów, usług i reklam. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim do ich celów marketingowych.

Usługodawcy

Bonsai Park udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, udzielania kredytów, realizacji zamówień klientów, dostawy produktów do klientów, zarządzania danymi klientów i poprawiania ich, obsługi klienta, oceny zainteresowania użytkowników produktami i usługami Bonsai Park oraz przeprowadzania badań konsumenckich i badań satysfakcji klientów. Podmioty te muszą chronić dane osobowe użytkownika i mogą znajdować się na całym obszarze prowadzenia działalności przez Bonsai Park.

Inne podmioty

Bonsai Park może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego lub w związku z postępowaniem sądowym albo na mocy wezwania ze strony organów administracji publicznej i rządowej kraju zamieszkania użytkownika lub innego kraju. Bonsai Park może również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

Ponadto Bonsai Park może ujawnić dane osobowe użytkownika także wtedy, gdy stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów Bonsai Park lub dla ochrony działalności Bonsai Park lub innych użytkowników Bonsai Park. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zbierane przez Bonsai Park mogą zostać przekazane przez Bonsai Park odpowiedniej osobie trzeciej.

Ochrona danych osobowych

Bonsai Park bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. W ramach świadczonych przez Bonsai Park usług online, m.in. Bonsai Park Online Store, dane osobowe użytkownika są szyfrowane w czasie ich przesyłania przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS). Do przechowywania takich danych osobowych Bonsai Park stosuje systemy komputerowe z ograniczonym dostępem znajdujące się w fizycznie zabezpieczonych pomieszczeniach. Dane osobowe oraz treści udostępniane podczas korzystania z niektórych produktów, usług lub aplikacji Bonsai Park lub publikowania wpisów na forum Bonsai Park, czacie lub w usłudze sieci społecznościowej są widoczne dla innych użytkowników, którzy mogą je czytać i rejestrować oraz z nich korzystać. W takich przypadkach to użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za dane osobowe, które decydują się przesłać lub udostępnić. Na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail podane na forum są danymi jawnymi. Podczas korzystania z tych funkcji należy zachować ostrożność.

Integralność i okres przechowywania danych osobowych

Bonsai Park ułatwia użytkownikom zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności ich danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik może zapewnić dokładność, kompletność i aktualność swoich informacji kontaktowych i preferencji, logując się na swoim koncie pod adresem https://bonsaipark.pl/. Apple Bonsai Park zapewnia użytkownikowi dostęp do przechowywanych przez Bonsai Park innych danych osobowych w dowolnych celach, w tym w celu zlecenia Bonsai Park ich skorygowania, o ile byłyby niedokładne, lub usunięcia, o ile Bonsai Park nie ma obowiązku danych takich przechowywać z mocy prawa lub w zgodnych z prawem celach handlowych. Bonsai Park może odmówić realizacji takich wniosków, o ile są bezzasadne lub składane z nieuzasadnioną częstotliwością, ich realizacja może narazić na szwank prywatność innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub przepisy prawa krajowego nie stawiałyby wymogu udostępnienia rzeczonych danych. Wnioski o dostęp, poprawienie lub usunięcie danych można kierować za pośrednictwem regionalnego formularza kontaktowego w sprawie prywatności.

Dzieci

Bonsai Park rozumie znaczenie podjęcia dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług Bonsai Park. W związku z tym Bonsai Park w sposób świadomy nie zbiera, nie ujawnia ani nie korzysta bez udokumentowanej zgody rodziców z danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat lub w innym minimalnym wieku obowiązującym w danej jurysdykcji. Jeśli Bonsai Park stwierdzi, że bez uzyskania wcześniejszej udokumentowanej zgody rodziców dane osobowe dziecka w wieku poniżej 13 lat lub w innym minimalnym wieku obowiązującym w danej jurysdykcji zostały przez Bonsai Park zebrane, wówczas podejmie działania w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

Dzieci w wieku poniżej 13 lat lub w innym minimalnym wieku obowiązującym w danej jurysdykcji nie mogą utworzyć własnego identyfikatora Bonsai Park ID, chyba że ich rodzic wyraził na to zgodę w ramach programu Bonsai Park ID dla uczniów lub podczas tworzenia konta dla dziecka.

 

Usługi zależne od lokalizacji

W celu świadczenia usług zależnych od lokalizacji związanych z produktami Bonsai Park, Bonsai Park oraz partnerzy i licencjobiorcy Bonsai Park mogą zbierać, wykorzystywać i udostępniać dokładne informacje o lokalizacji, w tym informacje o lokalizacji geograficznej komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym. Usługi zależne od lokalizacji, jeśli są dostępne, mogą wykorzystywać GPS, Bluetooth i adres IP użytkownika, jak również uzyskane za pomocą crowdsourcingu lokalizacje hotspotów Wi-Fi i lokalizacje wież sieci komórkowej, a także inne technologie w celu określenia przybliżonej lokalizacji urządzeń użytkownika. Bez zgody użytkownika dane o lokalizacji będą zbierane anonimowo w formacie, który nie identyfikuje użytkownika i jest używany przez Bonsai Park oraz partnerów i licencjobiorców Bonsai Park do dostarczania i ulepszania produktów i usług zależnych od lokalizacji. Przykładowo urządzenie może udostępniać dane o lokalizacji geograficznej dostawcom aplikacji, jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z ich usług lokalizacyjnych.

Do działania niektórych oferowanych przez Bonsai Park usług zależnych od lokalizacji, takich jak…., potrzebne są dane osobowe użytkownika. Użytkownik może odwołać zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie, przetwarzanie i utrzymywanie danych dotyczących lokalizacji i kont przez Bonsai Park i partnerów oraz licencjobiorców Bonsai Park w każdym czasie poprzez nieużywanie opcji zależnych od lokalizacji oraz ewentualne wyłączenie funkcji, Znajdź moich znajomych lub Usługi lokalizacji na swoim urządzeniu i komputerze.

 

Witryny i usługi osób trzecich

Witryny, produkty, aplikacje i usługi Bonsai Park mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich. Produkty i usługi Bonsai Park mogą ponadto korzystać z produktów lub usług osób trzecich lub je oferować — na przykład dotyczy to aplikacji osób trzecich. Dane zbierane przez osoby trzecie, w tym dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich. Bonsai Park zachęca do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie.

 

Użytkownicy międzynarodowi

Wszystkie podawane przez użytkownika dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom na całym świecie, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Bonsai Park przestrzega przepisów przyjętego przez Polski Rząd w zakresie zbierania, przechowywania i korzystania z danych osobowych zbieranych przez organizacje na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Dane osobowe dotyczące osób zamieszkałych na stałe w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w Szwajcarii, znajdują się pod kontrolą Bonsai Park 

Zaangażowanie wszystkich pracowników Bonsai Park w ochronę prywatności aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, Bonsai Park przekazuje wytyczne w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa pracownikom Bonsai Park i bezwzględnie egzekwuje wewnętrzne stosowanie zabezpieczeń dotyczących prywatności danych.

Pytania dotyczące ochrony prywatności

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych przez Bonsai Park, a także w celu złożenia zażalenia dotyczącego potencjalnego naruszenia przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony prywatności, należy skontaktować się z Bonsai Park. W każdej chwili możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu Wsparcia Bonsai Park dla kraju użytkownika.

Wszystkie zgłoszenia są badane, a odpowiedzi są w stosownych przypadkach wysyłane tak szybko, jak to możliwe. Jeśli otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, użytkownik może przekazać zażalenie do właściwego organu regulacyjnego w danym kraju. Na wniosek użytkownika Bonsai Park udzieli mu w miarę możliwości informacji na temat dostępnych sposobów złożenia zażalenia, które mogą mieć zastosowanie w konkretnej sprawie.

Bonsai Park może zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności. W przypadku każdej istotnej zmiany w witrynie Bonsai Park pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz zaktualizowana wersja Zasad ochrony prywatności.

 

Prywatność

Filtrowanie
Cena
-

Witryna korzysta z plików Cookies.

Więcej na ten temat znajdziesz w Polityka Cookies